:שיאי המסלול
:מפוצל לפי מנצחים יומיים
היום הראשון – שי רובינשטיין. יחידים גברים 3 ימים – 03:28:04
היום השני – יידג אלמה. יחידים גברים 3 ימים – 02:32:26
היום השלישי – יידג אלמה. יחידים גברים 3 ימים – 01:56:23
:שיאי מסלול 3 ימים זמן כולל, לפי קטגוריות
שלושה ימים יחידים – איתן דולפן – 08:38:12
שלושה ימים זוגות מלא – פרדו אלדר ויניב שושן – 09:05:05

שותפים לדרך

ים כרמל
מועצה אזורית חוף הכרמל
גולדפיש

ניהול והפקה

חסויות משנה ושיתופי פעולה