הרשמה למרוץ

ביטולים ושינויים

:ביטולים ושינויים
דמי ביטול לרצים שנרשמו -5 אחוז מסך העסקה או 100 ש”ח הנמוך מביניהם
carmeltrail@gmail.com – במקרה של ביטול יש להפנות את הבקשה למייל הזה בלבד
לא יהיה החזר ביטולים לאחר 30.10.18 או בהתאם לחוק הגנת הצרכן
עמלת שינוי הרשמה – 25 ש”ח
carmeltrail@gmail.com שינויים כגון:יש לשלוח את בקשתכם למייל הבא בלבד